Szabó Attila Kenu Akadémia

Kapcsolat
+36 30/ 661-2041 2300 Ráckeve Kossuth Lajos u. 58. Hétfő - Péntek 8:00-16:00
Közösségi oldalak

Image Alt

Dr Borkovits Margit önéletrajz

Dr. Borkovits Margit

Személyi Adatok

Név: Dr. Borkovits Margit

Levelezési cím: 2300 Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B.

Telefonszám: +36 30 6612041

E-mail cím:

Végzettségek, tanulmányok

2017

Kutatótanár

2014

PhD fokozat, neveléstudomány, summa cum laude

SZTE

2002 – 2004

Kutató

University of Pretoria

2001

Közoktatás vezetői szak

Budapesti Műszaki Egyetem

1991

Gyógytestnevelői szak

Magyar Testnevelési Egyetem

1984

Kajak-kenu szakedzői szak

Magyar Testnevelési Egyetem

1982

Tanári szak

Magyar Testnevelési Egyetem

Munkahely

2015 –

Adjunktus

ELTE PPK ESI

2003

Adjunktus

SZTE JGYPK TSTI

1983

Ráckeve Ady Endre Gimnázium

1982

Petrik Vegyipari SZK. Budapest

Egyéb képesítések

2004

Fogyatékkal élő személyek edző

2000

Közoktatási szakértő

2000

Mentor

Kitüntetések

2001

Eötvös József Érem

2000

Diáksportért Érdemérem

Egyéb tevékenységek

Magyar Sporttudományi Társaság, tag

Publikációk

2011 - 2016 között megjelent könyvek

Schaub Gáborné (2011): Zenés, korrekciós mozgásprogram gyógytestnevelési kategóriába sorolt személyek számára. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopa/Tananyag/korrekcioV2/

 

Schaub Gáborné (2011): Testtartást javító zenés mozgás. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopa/Tananyag/TesttartasV2/

 

Borkovits Margit (2017): Developing Carriage stances by Using Music. Global kiadó, London

2011 - 2016 között megjelent könyvfejezet

Schaub Gáborné, Szabó Attila és Fritz Péter (2011): Fogyatékkal élők rekreációja. In: Fritz Péter (szerk.): Mozgásos rekreáció. Bába Kiadó, Szeged. 321-354.

 

Borkovits Margit (2014): Alternatív délutáni mozgásprogram 10-14 éves korú tanulók számára, Szeged. http://www.jgypk.hu/~borkovits.

 

Bóka Ferenc, Borkovits Margit, Dorka Péter és Lehmann-Dobó Andrea (2015): Indoor elmélet és gyakorlat. Street Dance, Szeged. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/indooroutdoor/index.html.

 

Bóka Ferenc, Borkovits Margit, Dorka Péter és Lehmann-Dobó Andrea (2015): Indoor elmélet és gyakorlat, Street Work Out. Szeged. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/indooroutdoor/index.html.

 

Bóka Ferenc, Borkovits Margit, Dorka Péter és Lehmann-Dobó Andrea (2015): Indoor elmélet és gyakorlat,  Kajak-Kenu és Sárkányhajózás, Szeged. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/indooroutdoor/index.html.

2007 - 2016 között megjelent közlemények

Fritz Péter, Schaub Gáborné és Hegedűs Ibolya (2007): Kapcsolat az életmód, szabadidő és rekreáció között, Magyar Sporttudományi Szemle, Budapest. 8. sz. 52-56.

 

Schaub Gáborné (2007): Az iskolai teljesítmény vizsgálata a szociális háttér és a táplálkozási szokások tükrében, Módszertani közlemények, 47. 6-19l.

 

Schaub Gáborné (2010): Délutáni mozgásprogram szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXVII. Eger. 97-108.

 

Schaub Gáborné (2011): The examination of physical education performance with relation to the social background and nutrition, Research Methods and Performance Analysis, Cambridge, British Library Cataloguing in Publication Data, Széchenyi Library Cataloguing in Publication Data. 294-301.

 

Schaub Gáborné (2011): Remedial exerciese programme for school children, Cambridge Scholars Publishing, British Library Cataloguing in Publication Data. 2. sz. 128-137.

 

Schaub Gáborné (2011): Gymnastyc performances, food and financial assesment of the situation, Cambridge Scholars, British Library Cataloguing in Publication Data. 2. sz. 121-127.

 

Schaub Gáborné és Papp Zsófia (2011): Egy rekreációs program kidolgozása, Magyar és német családok szabadidős szokásai, Rekreáció. EU. Közép-kelet Európai Rekreációs Társaság, Budapest. I. 10-17.

 

Schaub Gáborné (2011): Táplálkozási szokások nemzetközi összehasonlítása 10-12 éves gyermekek körében. Iskolakultúra, XXI. 10-11. sz.

 

Schaub Gáborné és Bácsi Kitty (2011): Táplálkozási szokások nemzetközi összehasonlítása 10-12 éves gyermekek körében. Iskolakultúra, 21.10-11. sz.

 

Schaub Gáborné (2012): Testnevelési teljesítmény felmérése a szociális háttér és a táplálkozás vonatkozásában. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest. http://www.pedagogiai-tarsasag.hu

 

Borkovits Margit (2013): Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek testnevelési teljesítményének vizsgálata. Iskolakultúra, 1. sz. 3-10.

 

Borkovits Margit (2013): The examination of phisical education performance with relation to the social background and nutrition. Journal of Human Sport and Exercise, 8. sz. Alicante

2004 - 2016 között megjelent idézhető absztraktok

Schaub Gáborné (2004): A mozgástanítás, mint természetes kogníció, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen. 162. 

 

Schaub Gáborné (2007): A testnevelési teljesítmény, szociális háttér és a táplálkozás nívójának összefüggés vizsgálata. Sportoló Nemzet Egészséges Társadalom. MSTT. Pécs.

 

Schaub Gáborné (2007): Fizikai teljesítmény a táplálkozás milyensége és a szociális háttér tükrében. Testnevelés és sport az utánpótlás nevelésben. MSTT, Szeged. 93.

 

Schaub Gáborné (2009): Szociális háttér, táplálkozás és a fizikai teljesítmény. ONK, Veszprém

 

Schaub Gáborné (2008): A szociális háttér és a táplálkozás nívójának összefüggés vizsgálata a testnevelési teljesítmény vonatkozásában. PÉK, Szeged. 61.

 

Schaub Gáborné (2010): Survey of the social background and nutrition habits among primary school students, Magyar Epidemiológia, VII. 1. sz. 40.

 

Schaub Gáborné (2011): Népegészségügyi Tudományos Társaság XIX. Nemzetközi Kongresszusa, Magyar Epidemiológia, Győr. 56.

 

Schaub Gáborné (2011): Survey of the social background and nutrition habits among primary school students, Social Sciences Today between theory and practice, 3th Symposium, Temesvár. 56.

 

Schaub Gáborné (2011): Sport and positive psychology Social Sciences Today between theory and practice, 3th Symposium, Temesvár. 57.

 

Borkovits Margit (2012): The impact of social background and nutrition on physical performance – educational survey. 12th World Leisure Congress, Rimini.

 

Borkovits Margit (2013): Survey of the social background and nutrition habits among primary school students. JURE. Junior Researchers of EARLI Technische Universität, München.

2006 - 2016 között: Hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadások

Schaub Gáborné (2006): A táplálkozás a szociális háttér hatása a mozgási kompetenciára, A mozgási kompetencia fejlesztése a testneveléssel. Győr.

 

Schaub Gáborné (2006): A táplálkozási szokások és a mentális státusz változásai, mint evolúciós mikrotendenciák. Evolúció fejlődés revolúció Magyar Tudomány Ünnepe, Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottság, SZAB, Szeged.

 

Schaub Gáborné (2005): Health Promotion in Higher Education int the light of the Bologna process. Fogyatékkal élő személyek sportolási és rekreációs lehetősége Szegeden. Szeged.

 

Schaub Gáborné (2008): A szociális háttér és a táplálkozási szokások felmérése általános iskolások körében. MI-MÁS Konferencia. Eger.

 

Schaub Gáborné (2010): A fogyatékos személyiség autonóm nevelése a sport által. Magyar Tudomány Ünnepe. Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottság, Autonómiára nevelés és az emberi jogok, SZAB, Szeged.

 

Schaub Gáborné (2010): Az egészségfejlesztés új módszereinek lehetőségei a testnevelési órán. Magyar Tudomány Ünnepe, Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottság, SZAB, Szeged.

 

Schaub Gáborné (2011): Tánc, mint sportkarrier lehetőség tanári és edzői szemmel. MSTT, Konferencia, Pécs.

 

Borkovits Margit (2013): Az egészségfejlesztés új módszereinek lehetőségei a testnevelési órán. Magyar Tudomány Ünnepe, Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottság, SZAB, Szeged

 

Borkovits Margit (2012): Boldogság óra az iskolában. (egészségfejlesztő fizikai aktivitás) Magyar Sporttudományi Társaság, Konferencia, Szeged.

 

Borkovits Margit (2012): The impact of social background and nutrition on

physical performance – educational survey. Word Leisure Congress, Rimini.

 

Borkovits Margit (2013): A szocális háttér és a testnevelési teljesítmény felmérésére alapozott tananyag fejlesztése gyógytestnevelési kategóriában sorolt tanulók számára. Országos Gyógytestnevelés Konferencia, Sopron.

 

Borkovits Margit (2013): Táplálkozási szokások és a testnevelési teljesítmény felmérése általános iskolások körében a szaciális háttér tükrében. Magyar Sporttudományi Társaság, Konferencia, Nyírtegyháza.

 

Borkovits Margit (2013): The examination of physical education performance with relation to the social background and nutrition. Performance Analysis, Workshop, Alicante.

 

Borkovits Margit (2013): Survey Of Social Background, Nutrition And Its Influence Of Pe Teaching. 4th World Star Conference University of Algarve, Faro. (Portugal)

 

Borkovits Margit (2013): Survey of the social background and nutrition habits among primary school students. JURE. Junior Researchers of EARLI Technische Universität, München.

2009 - 2015 OTDK dolgozatok

Nagy Ibolya és Schaub Gáborné (2009): Halláskárosult gyermekek motoros kompetencia vizsgálata, OTDK, Sopron (különdíj).

 

Makra Enikő és Schaub Gáborné (2010): Fejlesztési lehetőségek pozitív pszichológiával a pilátes által, OTDK, Budapest.(III. hely.)

 

Papp Zsófia, Schaub Gáborné és Szarvasné Mátó Veronika (2010): Magyar és német turisták összehasonlítása az animáció tükrében. OTDK Budapest. (I. hely).

 

Kiss Gergely, Borkovits Margit és Szabó Attila (2013): Új táv és új távlat a kenuzás oktatásában. OTDK Szeged (különdíj).

 

Ágnes Badár és Margit Borkovits (2014): Sauna culture and the role of sauna in recreation and health promotion among University students of Szeged and Turku. Nemzetközi OTDK Budapest (III. hely).

 

Gergely Kiss, Margit Borkovits & Attila Szabó (2014): New distance, new perspective in education of the canoe technique. Nemzetközi OTDK Budapest.

 

Szász Róbert és Borkovits Margit (2015): Divatirányzatok a mindennapos testnevelésben

Fitnesz játszóterek, mint külső helyszínek.  OTDK Pécs (III. hely).

 

Ingrid Schaub és Borkovits Margit (2015): Street dance, as an Outdoor Activity in Movement Recreation at School. Hungarian Dance Academy Dance and  Rehearsal Coaching Specialized in Fashion Dance. Nemzetközi TDK.

 

Ingrid Schaub és Borkovits Margit (2015): Street dance, mint outdoor tevékenység

az iskolai mozgásos rekreációban. OTDK Pécs (IV. hely).