Szabó Attila Kenu Akadémia

Kapcsolat
+36 30/ 661-2041 2300 Ráckeve Kossuth Lajos u. 58. Hétfő - Péntek 8:00-16:00
Közösségi oldalak

Image Alt

Edzőtermi foglalkozást tartó szakember képzés

Képzés engedély szám

B/2021/001719

Képzés díj

110.000 Ft

Vizsgadíj: 15.000 Ft

Képzési idő

Képzés 30 óra /4 nap

Bankszámla szám

Budapest Bank 10103867-22309200-01004006

Létszám

Minimum 9 fő, maximum 20 fő.

Képzési időpontok 2022

március 9-12-ig
április 20-23-ig

Oktatók

Dr. Rausz-Szabó Attila PhD
adjunktus, mesteredző, erőnléti edző

ELTE PPK ESI

Dr. Borkovits Margit PhD
adjunktus, személyi edző

ELTE PPK ESI

Képzés megkezdésének feltételei

Rendszeres részvétel egyéni vagy csoportos fitness edzéseken

Orvosi igazolás (foglalkozás-egészségügyi orvosi vélemény, sportszakmai munkakör betöltésének alkalmasságáról)

A képzési díj 1. részletének vagy teljes összegének befizetése a megadott határidőig

Érettségi bizonyítvány

Képzési cél

A résztvevők szerezzenek jártasságot a edzésprogram összeállításához. A mozgás repertoár bővítése, olyan gyakorlatokkal, amelyek alkalmasak sokoldalú rekreációs felhasználásra.

Tanulási eredmények, kompetenciák

Tudás

A képzésen résztvevő bírjon széleskörű módszertani repertoárral; ismerjen több módszert edzőtermi foglalkozás megtartására és ezeket legyen képes adekvát módon alkalmazni; legyen folyamatorientált.

Attitűd

Legyen nyitott és fogékony az újra, az új kihívásokra; legyen innovatív, legyen igénye a folyamatos fejlődésre, az önképzésre.

Képesség

Saját maga is rendelkezzen az egész életen át tartó tanulás képességével. Legyen képes önmagát kritikusan értékelni.

Tartalom

1-10. óráig online elmélet

Elsősegélynyújtás
Funkcionális anatómia
Gimnasztika és sportági szaknyelv
Rekreációs edzéselmélet 1.
Rekreációs edzéselmélet 2.
Sportági Edzéselmélet 1.(testépítés, erőemelés)
Motoros képességek fejlesztése
Kommunikáció
Betegségek felismerése és terápiás lehetőségek
Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő személyek foglalkoztatása

10. órától jelenléti foglalkozások gyakorlat

Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás.
Bemelegítés – próbálkozások a gyakorlatvezetésben.
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Testsúlyszabályozás és étkezési terv elkészítése
Motoros képességek fejlesztése és mérése.
Streching alkalmazása.
Funkcionális edzés gyakorlat
Különböző eszközök alkalmazása az edzőteremben.
Köredzés
Gépek az edzőteremben
Instabil eszközök alkalmazása
Korosztályonként foglalkoztatás 1.
Korosztályonként foglalkoztatás 2.
Edzőtermi edzés.
Edzőtermi edzésvezetés.
Gyakorlati vizsga, bemutatás
Gyakorlati vizsga, bemutatás
Gyakorlati vizsga, bemutatás
Tanfolyam zárása, minőségbiztosítás

Fő tartalmi, tematikai egységek

Elmélet: előadás

Gyakorlat: edzésterv megírása, és gyakorlatok helyes kivitelezéssel való bemutatása

Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek

Elméleti háttér ismerete.

Gyakorlatok helyes kivitelű bemutatása.

Vizsgakövetelmények

Szóbeli vizsga

Funkcionális anatómia

Gimnasztika és sportági szaknyelv

Rekreációs edzéselmélet

Gyakorlati vizsga

A képzésen tanultak alapján gyakorlati bemutatás.

Saját edzésterv szerinti edzésvezetés.

Tanúsítvány

Angol és német nyelvű tanúsítvány + 3.000,- Ft a magyar nyelvű tanúsítvány mellett.

Kötelező irodalom

Müller Anetta és Rácz Ildikó (2011): Aerobik és fitnesz irányzatok, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

Rigler Endre (2000): Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai III. Jegyzet az iskolarendszeren kívüli sportszakemberképző tanfolyamok részére. Budapest, 156.

Gyetvai György és Kecskemétiné Petri Adrienn (2004) Testkultúra elméleti- és kutatás módszertani alapismeretek, Főiskolai jegyzet, Szeged JGYPK.