Szabó Attila Kenu Akadémia

Kapcsolat
+36 30/ 661-2041 2300 Ráckeve Kossuth Lajos u. 58. Hétfő - Péntek 8:00-16:00
Közösségi oldalak

Image Alt

Rólunk

Szabó Attila
Kenu Akadémia

Az egyesület 2017-ben alakult. Története kalandos, hiszen Dr Rausz-Szabó Attila, kenus berkekben ,,Torony” Budapesti Honvédhoz való lojalitása messze földön híres volt.

A kenu sportágat elérő leépítések miatt önállóvá vált mesteredző úgy döntött, hogy utánpótlás-korúakkal fog dolgozni és a Szabó Attila Kenu Akadémián, saját egyesületéből neveli ki a kajak-kenu sportág bajnokait.

Az élet kiszámíthatatlan és úgy hozta, hogy Mester Ráckevére költözött és az MKKSZ elnöke bíztatására magán egyesületében kezdett el dolgozni.

Az egyesület elnöke Dr Borkovits Margit, aki édesapja örökségét kívánja tovább vinni. Már 1956-tól működött az Ady Endre Gimnáziumban kajak-kenu egyesület és minden tanuló részt vehetett kajak-kenus foglalkozásokon A szakmai munkát segítette, hogy az 1960-as Olimpiáig itt készült a válogatott is, valamint 1974-ig a Magyar Bajnokságot is Ráckevén rendezték.
Tanár Úr visszavonulásával megszakadt a gimnáziumban a vízi sportok oktatása. Az általa kialakított gimnáziumi helyszínen működő egyesület nem kívánt együttműködni, így új telephelyet kellett kialakítani. A mester által megvásárolt ingatlan 20 évig elhagyatott volt és eléggé reménytelen állapotban várta a kis versenyzőket. Azonban a gyerekek lelkesek voltak és a közös munka hamarosan összetartó közösséget kovácsolt. Mára már szép tornaterem, konditerem, móló, és csónakház áll a rendelkezésre.

A Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolával Sportiskolai rendszerben dolgozunk tovább a jövőben, így telepünk testnevelési órákon a kajakozni, kenuzni vágyó fiatalokat is fogadja. Az idei évtől elindult a munka Sárkányhajó és SUP sportágakban is, valamint megalakult a Tehetséggondozó Szakosztály, amelynek a nemzetközi színtérre kilépő versenyzők támogatása a fő feladata.

Továbblépési lehetőség, a testnevelés és a profi sport egymásra épülését újraélesztve erre alkalmas testnevelő-mesteredző munkájával a világ élvonalát képező sportolókat nevelni.

Küldetésünk

Az élsport működtetése és finanszírozása a társadalom feladata. Az  élsportolók példaképül szolgálhatnak, a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben abban, hogy egy kis ország (esetünkben egy kisváros) is érhet el nagy eredményeket. A fenti idézettel egyetértve úgy gondoljuk, hogy a sportolók a nemzetközi versenyekről győztesként hazatérve, rangot vívnak ki az országnak és városunknak, így büszkeséget érezhet minden polgár.

A fő kérdés, hogyan tudjuk a tehetséges fiatalokat eljuttatni a sikeres versenyzői pályafutásig és ott a versenyzőket beépíteni a válogatott csapatokba. Fontos az utánpótlás nevelése, megtartása az ,,Élet Út Program működtetése. A sportegyesületek és az iskolák együttműködésének megszervezése

A plusz 2 testnevelési óra kenus anyaga alkalmat adhat arra, hogy az egyesületi élettel szélesebb populáció is megismerkedjen.

Egyesületünkben képzett, elhivatott, edzők/tanárok egyengetik a sportolni vágyó tanulók útját, éles szemmel kiemelik a tehetségeket és motiválják őket az élsportolói karrier felé. Olyan világképpel rendelkező szakemberek dolgoznak itt, akik nem csupán a tudás továbbításának feladatát végzik, hanem emberformáló, világkép formáló szerepet is vállalnak az élsportolói életút előkészítésében ( Barabás, 2010).

A tehetséggondozó, élutánpótlás-nevelő programokat támogatva új lehetőségeket keresve kívánunk dolgozni az aktuálisan elkészített utánpótlás-nevelési koncepció alapján, a tudományos mérések megszervezését valamint publikálását és a tanári munka elősegítését is szem előtt tartva.
Tevékenységünk egymásra épülő, egységes szemléletben, hosszútávra tervezett munka, amiben minden résztvevőnek megvan a szerepe és a képzettségének megfelelő szintű ideje.

Fogytékkal élő
személyek sportja

A fogyatékos személyek esélyegyenlősítésének célterületei az egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, lakóhely, kultúra és a sport.

”Az egyén egészségi-betegségi állapotát az egyén szemléletmódja határozza meg, miképpen ítéli meg önmagát, a körülötte lévő világot, miképpen fogja felismerni és mozgósítani az erőforrásokat” (Antonovsky 1998).

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság Alapszabályában és egyéb szabályzataiban a nemzeti paralimpiai bizottságok és tagszervezetei részére megállapított célkitűzéseket és feladatokat figyelembe véve szervezzük  a munkát.

A sportban való részvétel, ugyanúgy, mint a kulturális tevékenységekben és eseményeken való részvétel, elengedhetetlen, és elősegíti a sikereket az élet későbbi szakaszában. A tanulmányok azt mutatják, hogy azok az iskolások, akik sportolnak, jobban teljesítenek a tudományokban (Hanson és Kraus, 1998).
Ezek a vizsgálatok könnyen extrapolálhatók a fogyatékkal élő személyeken, és a következtetés az, hogy az élet korai szakaszában elkezdett sporttevékenységek jobb tanulmányi eredményhez vezetnek, jobban kiteljesedett, jobban megfizetett polgárokká válnak, ami nemcsak a fogyatékkal élő személynek és családjának előnyös, hanem a társadalom egészének.

Szabadidősport –
rekreáció

A szabadidősport népszerűsítését missziós küldetésnek tekintjük. Feladatunk még a szabadidősporttal, rekreációval foglalkozó sportprogramok megvalósítását segíteni az egészséges életmód népszerűsítésére vonatkozó programok támogatásával hozzájárulni a mozgás kedvező hatásainak ,,értékeinek” elterjesztéséhez.

Nemzetközi lehetőségek

Kapcsolatot tartunk a nemzetközi szervezetekkel nemzetközi hírű mesteredzőnk munkáján keresztül, valamint az ELTE-vel együttműködve. Edzések vezetése  angol nyelven. Tudományos adatbázisokhoz való hozzáférés, kutatási eredmények hasznosítása a munkánkban.

Együttműködés pl. Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társasággal (KERT). Életviteli és Rekreációs Klub, ahol az egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat, szemináriumokat látogathatnak az érdeklődök, ingyenesen.

Civil szervezetekkel és az Egyetemekkel való kapcsolattartás és közös munka lendíti előre az eredményességet és járulnak hozzá a sporttevékenységek társadalmon belüli szélesebb elterjedéséhez.

Idős sportolók

Az idős sportolók, tanárok/edzők tapasztalatát beépítettük a szakmai munkába. Életükben és haláluk után is a haza hőseinek kijáró tisztelet adásnak megszervezése is a feladatunk.

Együttműködő
partnereink

Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
RÁFÁI
Ráckevei Ady Endre Gimnázium
ELTE PPK ESI
(edzőképzés)
SIOSZ
Honvédelmi
Sportszövetség
Kelet Európai Rekreációs Társaság KERT
’’Kamillavirág’’ Egyesület
(egészségfejlesztés, rekreáció)
Testnevelési Egyetem
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék (kutatás és mérés)