Szabó Attila Kenu Akadémia

Kapcsolat
+36 30/ 661-2041 2300 Ráckeve Kossuth Lajos u. 58. Hétfő - Péntek 8:00-16:00
Közösségi oldalak

Image Alt

Aerobic oktató képzés

Képzés engedély szám

B/2021/001719

Képzés díj

110.000 Ft

Vizsgadíj: 15.000 Ft

Képzési idő

30 óra /4 nap

Bankszámla szám

Budapest Bank 10103867-22309200-01004006

Létszám

Minimum 9 fő, maximum 20 fő.

Oktatók

Borkovits Margit PhD

ELTE PPK ESI, Adjunktus

Schaub Ingrid MsC

Magyar Táncművészeti Egyetem Divattánc szak, Magyar Táncművészeti Főiskola oktatója.

Képzési cél

A résztvevők szerezzenek jártasságot a mozgásprogram összeállításához. A mozgás repertoár bővítése, olyan gyakorlatokkal, amelyek alkalmasak sokoldalú rekreációs felhasználásra.

Kompetenciák

Tudás

A képzésen résztvevő bírjon széleskörű módszertani repertoárral; ismerjen több módszert arobic foglalkozás megtartására és ezeket legyen képes adekvát módon alkalmazni; legyen folyamatorientált.

Attitűd

Legyen nyitott és fogékony az újra, az új kihívásokra; legyen innovatív, legyen igénye a folyamatos fejlődésre, az önképzésre.

Képesség

Saját maga is rendelkezzen az egész életen át tartó tanulás képességével. Legyen képes önmagát kritikusan értékelni.

Tartalom

1-9. óráig online elmélet
1. Elsősegélynyújtás
2. Funkcionális anatómia
3. Gimnasztika és sportági szaknyelv
4. Rekreációs edzéselmélet 1.
5. Rekreációs edzéselmélet 2.
6. Edzéstervezés
7. Kommunikáció
8. Gyógytestnevelés elmélet
9. Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő személyek foglalkoztatása
10. órától jelenléti foglalkozások gyakorlat.
Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás.
11. Ritmus – és low imp. gyakorlatok ismertetése, gyakorlása.
12. A bemelegítés gyakorlatanyaga. Moderntánc elemek.
13. Erősítés
14. Koreográfia építés módszerei, gyakorlatok összefűzése, variálása.
15. Bemelegítés – próbálkozások a gyakorlatvezetésben. Gyakorlat-füzér tanulása oktatói segítséggel.
16. Balett elemek és alkalmazásuk. Oktatás módszertan.
17. Streching alkalmazása
18. Pilates elmélete és gyakorlata
19. Különböző eszközök alkalmazása
20. Korosztályonkénti foglalkoztatás 1.
21. Korosztályonkénti foglalkoztatás 2.
22. Kreatív gyermektánc alkalmazása
23. Korosztályonkénti foglalkoztatás 3.
24. Korosztályonkénti foglalkoztatás 4.
25. Különböző táncstílusok alkalmazása
26. Dance aerobic koreográfiával
27. Gyakorlati vizsga, bemutatás
28. Gyakorlati vizsga, bemutatás
29. Gyakorlati vizsga, bemutatás
30. Tanfolyam zárása, minőségbiztosítás

Tematika

Elmélet: előadás

Gyakorlat: koreográfiák, bemutatás

Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek

Elméleti háttér ismerete. Gyakorlatok elsajátítása.

Vizsgakövetelmények

Szóbeli vizsga

Funkcionális anatómia
Gimnasztika és sportági szaknyelv
Rekreációs edzéselmélet

Gyakorlati vizsga

A képzésen tanult mozgásformákból gyakorlat bemutatása 6X8 ütem.

Tanúsítvány

Angol és német nyelvű tanúsítvány + 3.000,- Ft a magyar nyelvű tanúsítvány mellett.

Kötelező irodalom

Müller Anetta és Rácz Ildikó (2011): Aerobik és fitnesz irányzatok, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

Rigler Endre (2000): Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai III. Jegyzet az iskolarendszeren kívüli sportszakemberképző tanfolyamok részére. Budapest, 156.

Gyetvai György és Kecskemétiné Petri Adrienn (2004) Testkultúra elméleti- és kutatás módszertani alapismeretek, Főiskolai jegyzet, Szeged JGYPK.